Výhody, nevýhody jednotlivých druhov dverí

Dvere otočné

tradičný a najpoužívanejší dverný systém
dokonalá zvuková a tepelná izolácia
veľká priestorová náročnosť pre funkciu dverí

Dvere posuvné na stenu

minimálna priestorová náročnosť na funkciu dverí
nižšia zvuková a vzduchová izolácia
nevyužiteľnosť steny v priestore odsunu dverí


Dvere posuvné do púzdra

minimálna priestorová náročnosť na funkciu dverí
využiteľnosť priestoru steny
nižšia zvuková a vzduchová izolácia
nevhodné pre rekonštrukciu bez stavebných prác

Dvere skladacie

nižšia priestorová náročnosť pre funckiu dverí
zníženie priechodzej šírky
nižšia zvuková a vzduchová izolácia


Dvere harmonikové

stredná priestorová náročnosť pre funkciu dverí
zníženie priechodzej šírky
nižšia zvuková a vzduchová izolácia

Dvere kyvné

možnosť otvárania jednoduchým zatlačaním
zníženie priechodzej šírky
nižšia zvuková a vzduchová izolácia
vysoká priestorová náročnosť


Dvere posuvné kyvné

stredná priestorová náročnosť pre funkciu dverí
možnosť otvárania jednoduchým zatlačaním
zníženie priechodzej šírky
nižšia zvuková a vzduchová izolácia

Vnútorná výplň dverí a sklenná výplň

Pre pokračovanie na ďalšiu stránku kliknite na "Pokračovať".