Kontakt

Napíšte nám

Adresa: Jesenského 22, 927 01 Šaľa Telefón: +421 949 806 766, +421 948 041 019 Email: info@mmnabytok.sk Bankové spojenie: SK30 1100 0000 0029 2585 0540

IČO: 45 994 048 DIČ: 2023173889 IČ DPH: SK2023173889 Zapísaný: Okresný súd Trnava Oddiel: Sro Číslo vložky: 26747/T